Personenauto - Praktijkexamen
 

Hoe verloopt een examen?
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf.

In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen wordt afgenomen. Na controle van uw identiteitsbewijs en theoriecertificaat overhandigt u het zelfreflectie formulier. Daarop heeft u uw sterke en minder sterke punten als bestuurder ingevuld. Uw antwoorden worden pas na de examenuitslag met u besproken.

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator u een aantal vragen over de examenauto.

Veilig en zelfstandig rijden
Dan begint de rit. De examinator let onder meer op uw beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en of u rekening houdt met andere weggebruikers. Daarbij wordt u beoordeeld op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, uw gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres. Een gedeelte van het examen, zo’n tien tot vijftien minuten, rijdt u zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of u voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

De uitslag
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als u bent geslaagd, bespreekt de examinator uw antwoorden op het zelfreflectieformulier met u en wordt uw Verklaring van rijvaardigheid geregistreerd in het CBR. De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of u bent geslaagd voor het examen. Bij het gemeentehuis in uw woonplaats kunt u, tegen overlegging van één pasfoto en het vereiste bedrag, uw rijbewijs aanvragen.

Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Tenslotte bespreekt de examinator uw antwoorden uit het formulier Zelfreflectie met u. Op verzoek kunt u het uitslagformulier krijgen. Op de gegevens op dit formulier stemt de instructeur uw vervolglessen af.

» Ga terug